България

Управление от волана

Kenwood се грижи за удобството и сигурността на шофьора.
Предлагаме ви възможността да управлявате вашето главно устройство Kenwood като използвате фабричното дистанционно, монтирано на волана на вашия автомобил. По този начин работите с Kenwood системата, без да отделяте ръце от волана и поглед от пътя.
Използвайте този линк за повече информация.

Сравняване
CAW-RL2001 - Универсален адаптер за управление от волана за CAW-**2** кабели

CAW-RL2001

Универсален адаптер за управление от волана за CAW-**2** кабели
CAW-CANUN2 - Универсален адаптер за управление от волана за CAW-CCAN*** кабели

CAW-CANUN2

Универсален адаптер за управление от волана за CAW-CCAN*** кабели
CAW-KIMUN1 - Адаптер за управление от волан + дисплей за CAW-CKIM*** кабели

CAW-KIMUN1

Адаптер за управление от волан + дисплей за CAW-CKIM*** кабели
CAW-CKIMVW1 - Свързващ кабел за оригинални интерфейси за управление от волана

CAW-CKIMVW1

Свързващ кабел за оригинални интерфейси за управление от волана
CAW-COMUN2 - Универсален адаптер за управление от волана за CAW-CCOM*** кабели

CAW-COMUN2

Универсален адаптер за управление от волана за CAW-CCOM*** кабели
CAW-CCANAR1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCANAR1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCANAU1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCANAU1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCANBM1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCANBM1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCANBM2 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCANBM2

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCANCH1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCANCH1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCANCH2 - Свързващ кабел за оригинални интерфейси за управление от волана

CAW-CCANCH2

Свързващ кабел за оригинални интерфейси за управление от волана
CAW-CCANME1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCANME1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCANME2 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCANME2

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCANME3 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCANME3

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCANOP1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCANOP1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCANPE1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCANPE1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCANRE1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCANRE1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCANRE2 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCANRE2

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCANVW1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCANVW1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCOMCE1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCOMCE1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCOMCE2 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCOMCE2

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCOMFI1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCOMFI1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCOMFO1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCOMFO1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCOMFO2 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCOMFO2

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCOMJA1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCOMJA1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCOMMI1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCOMMI1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCOMMI2 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCOMMI2

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCOMOP1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCOMOP1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CCOMTO1 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CCOMTO1

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-AR2330 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-AR2330

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-CV2440 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-CV2440

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-DC2024 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-DC2024

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-DW2300 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-DW2300

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-FD2030 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-FD2030

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-FD2031 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-FD2031

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-HD2470 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-HD2470

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-HD2480 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-HD2480

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-HD2540 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-HD2540

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-HD2641 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-HD2641

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-HY2231 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-HY2231

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-HY2582 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-HY2582

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-HY2583 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-HY2583

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-HY2710 - Кабел за интерфейс за управление от волана

CAW-HY2710

Кабел за интерфейс за управление от волана
CAW-IZ2720 - Кабел за интерфейс за управление от волана

CAW-IZ2720

Кабел за интерфейс за управление от волана
CAW-KI2520 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-KI2520

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-KI2590 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-KI2590

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-KI2730 - Кабел за интерфейс за управление от волана

CAW-KI2730

Кабел за интерфейс за управление от волана
CAW-KI2740 - Кабел за интерфейс за управление от волана

CAW-KI2740

Кабел за интерфейс за управление от волана
CAW-LR2240 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-LR2240

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-MG2033 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-MG2033

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-MG2034 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-MG2034

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-MZ2032 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-MZ2032

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-NS2048 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-NS2048

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-NS2511 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-NS2511

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-NS2510 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-NS2510

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-PS2013 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-PS2013

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-PS2015 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-PS2015

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-RN2022 - Кабел за интерфейс за управление от волана

CAW-RN2022

Кабел за интерфейс за управление от волана
CAW-RN2023 - Кабел за интерфейс за управление от волана

CAW-RN2023

Кабел за интерфейс за управление от волана
CAW-SB2570 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-SB2570

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-SB2571 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-SB2571

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-SS2340 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-SS2340

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-SS2341 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-SS2341

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-SS2342 - Кабел за интерфейс за управление от волана

CAW-SS2342

Кабел за интерфейс за управление от волана
CAW-SS2343 - Кабел за CAW-RL2001

CAW-SS2343

Кабел за CAW-RL2001
CAW-SZ2161 - Кабел за CAW-RL2001

CAW-SZ2161

Кабел за CAW-RL2001
CAW-TY2290 - Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана

CAW-TY2290

Свързващ кабел за оригинален интерфейс за управление от волана
CAW-DY2999 - Кабели за оригинален интерфейс за управление от волана /универсален/

CAW-DY2999

Кабели за оригинален интерфейс за управление от волана /универсален/
CAW-CANOP1 - Интерфейс за управление от волана + кабели

CAW-CANOP1

Интерфейс за управление от волана + кабели
CAW-RN1140 - Интерфейс за управление от волана с кабели

CAW-RN1140

Интерфейс за управление от волана с кабели
CAW-CJV35 - Адаптер кабел

CAW-CJV35

Адаптер кабел
CAW-JK401 - Адаптер кабел

CAW-JK401

Адаптер кабел
CAW-MD400 - Адаптер кабел

CAW-MD400

Адаптер кабел
CAW-HVX-1-7 - Интерфейс за управление от волан + дисплей

CAW-HVX-1-7

Интерфейс за управление от волан + дисплей
CAW-HCV-3-7 - Интерфейс за управление от волан + дисплей

CAW-HCV-3-7

Интерфейс за управление от волан + дисплей
CAW-FO-6-7 - Интерфейс за управление от волан + дисплей

CAW-FO-6-7

Интерфейс за управление от волан + дисплей
CAW-FO-7-7 - Интерфейс за управление от волан + дисплей

CAW-FO-7-7

Интерфейс за управление от волан + дисплей
CAW-FO-704 - Интерфейс за управление от волан + дисплей

CAW-FO-704

Интерфейс за управление от волан + дисплей
CAW-FO-705 - Интерфейс за управление от волан + дисплей

CAW-FO-705

Интерфейс за управление от волан + дисплей